Regulamin

Regulamin serwisu kojarzenia stron transakcji w celu zakupu i sprzedaży metali szlachetnych 

§ 1
KOJARZENIE STRON TRANSAKCJI W CELU ZAKUPU I SPRZEDAŻY METALI SZLACHETNYCH

 

Kojarzenie stron transakcji w celu zakupu i sprzedaży metali szlachetnych (dalej zwane „Usługą” bądź „Serwisem”) są przeznaczone dla osób chcących nabyć lub sprzedać metale szlachetne.

Właścicielem Serwisu jest Independent Gold. LTD. z siedzibą w 21 Navigation Business Village, Preston, PR2 2YP, Wielka Brytania

Osoba, która zakupiła Usługę (zwana w dalszej części Uczestnikiem) będzie miała dostęp do informacji o ofertach, cenach oraz danych kontaktowych innych Uczestników w zależności od wybranej oferty.

Organizator gromadzi oferty zakupu i sprzedaży metali zgłaszane przez Uczestników. W ramach Usługi, udostępnia możliwość wymiany danych kontaktowych kupującego i sprzedającego (po uzyskaniu odpowiednich zgód od Uczestników), w celu zawarcia między nimi transakcji kupna – sprzedaży metalu.

 

 

§ 2
PŁATNOŚCI

 

Zgłoszenie oferty na stronie organizatora jest bezpłatne. Skorzystanie z Usługi jest darmowe aż do odwołania.

Dostęp do Serwisu następuje wyłącznie po zarejestrowaniu się na stronie organizatora.

Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem przelewów bankowych w PLN, USD lub EUR.

Dane osobowe Uczestników są przekazywane podmiotom pośredniczącym wyłącznie w celu prawidłowego wykonania usługi.

Faktury będą wysłane do Uczestników w formie elektronicznej, na podstawie danych wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym.

 

 

§ 3
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Organizator nie odpowiada za zawarcie transakcji, kontakt między Uczestnikami oraz Organizator nie zajmuje się pośrednictwem w zawieranych transakcjach.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i ewentualne negatywne następstwa korzystania z danych prezentowanych na stronie internetowej Organizatora, w szczególności w przypadku, gdyby informacje, na których oparto się przy tworzeniu Produktów, okazały się niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny.

Wszelkie decyzje o zakupie bądź sprzedaży metali powinny być są podejmowane przez Uczestnika indywidualnie, na własny rachunek i odpowiedzialność. Przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji, każdy Uczestnik powinien indywidualnie określić jej potencjalne ryzyko, możliwe korzyści oraz straty z nią związane, jak również jej charakter, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe.

Organizator oraz autor nie zatajają żadnych informacji, które posiadają, a których brak może spowodować szkody w mieniu Uczestnika. Opinie prezentowane w Produktach odnoszą się do przyszłości oraz sytuacji obiektywnie niepewnych.

 

 

§ 4
REKLAMACJE ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Organizator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Usługi wywołane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Uczestników.

Zakłócenia w funkcjonowaniu Usług mogą być reklamowane przez Uczestnika  poprzez zgłoszenie problemu Organizatorowi na adres poczty elektronicznej: kontakt@independentmetals.pl.

 

 

§5
PRAWA AUTORSKIE

 

Treści znajdujące się na stronie Serwisu są wyłączną własnością autora, ich kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie osobom trzecim jest zabronione.

 

 

ZASTRZEŻENIA

 

Usługa oraz udostępnione dane osobowe są przeznaczone wyłącznie dla Uczestników, którzy zakupili Usługę. Udostępnianie danych osobom trzecim jest ściśle zabroniona.

Organizator nie wyraża zgody na publikowanie ofert przez firmy zajmujące się profesjonalną sprzedażą.

 

 

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Organizatora, bez podawania przyczyn.

Organizator ma prawo do usuwania, blokowania ogłoszeń bez podania przyczyny.

Organizator ma prawo nie zatwierdzić ogłoszenia, którego cena znacznie odbiega od cen spot. Odpowiednio dla srebra jest to zakres od 0% do +45%, dla złota od -3% do +10% względem cen spot w chwili dodawania ogłoszenia. Powyższe wartości mogą ulec zmianie.

W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Uczestnik powinien usunąć konto u Organizatora bądź zaprzestać korzystania z Usługi.

 

 

Ochrona Danych Osobowych


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku będą przysługiwały Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych. dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,
b) w celu kierowania treści marketingowych w sposób, na który została wyrażona zgoda,
c) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
d) dla celów analitycznych i statystycznych,
e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki.

Spółka nie będzie przekazywała danych osobowych Użytkowników do państw trzecich.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Istnieje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Istnieje prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną.